Artykuł

Akredytacje na sezon 2017/2018
Akredytacje na sezon 2017/2018

Akredytacja stała na sezon 2017/2018

Wnioski akredytacyjne prosimy składać za pomocą systemu accredito.com do 30 września 2017 r.

 

Akredytacje jednorazowe

Wnioski akredytacyjne na mecze Grot Budowlanych Łódź rozpatrywane będą za pośrednictwem systemu accredito.com

Wnioski prosimy wypełniać na stronie https://accredito.com/pl/biuro-prasowe-budowlani-lodz
W odpowiednim wydarzeniu. O przyznaniu akredytacji informować będziemy za pomocą systemu accredito.com oraz wysyłając e-mail.

Grot Budowlani Łódź zastrzega sobie prawo do odmowy przyznania akredytacji bez podania przyczyny. Ilość miejsc jest ograniczona.

 

Wszystkie pytania proszę przesyłać na adres: redakcja@budowlanilodz.pl

 

 

Zdjęcie: Katarzyna Kozłowska

Komentarze artykułu